קול קורא להגשת הצעות

 

ק ר ן   ג ו ט מ ן  ל מ ל ג ו ת-מחקר  ב ת ו ר ת   ה ש ט ח ו ת

The Louis Guttman Facet Theory Scholarship Fund

                                                                      

                                            

תורת השטחות פותחה ע"י פרופ' א"ל גוטמן (1916-1987) במטרה לקדם את המחקר  במדעי החברה וההתנהגות ע"י שילוב מאוזן בין הבנייה מושגית לבין עיבוד נתונים.

מטרת הקרן למלגות ומענקי-מחקר לעודד חוקרים ותלמידי מחקר לתרום לפיתוח תורת השטחות ויישומיה.

המלגות מיועדות לתמוך במחקרים אשר יבוצעו ע"י מגיש ההצעה. גובה המלגה עד 5,000 ש"ח.

הקרן מזמינה מועמדים מתאימים, בכל המוסדות בארץ ובכל תחומי המדע, להגיש בקשות למלגה זו.

יישקלו הצעות מחקר בכל נושא הקשור לפיתוח תורת השטחות (Facet Theory), כולל הסילום המרובה (Multiple Scaling): יסודות התיאוריה, הליכים סטטיסטיים וחישוביים, יישומים חדשניים וכיו"ב, בתנאי שיש בהם תרומה לקידום תורת השטחות ויישומיה.

רקע על תורת השטחות והסילום המרובה ניתן למצוא באתר הקרן (קישור להלן).

את הבקשות למלגה יש להגיש בהתאם להנחיות בטופס שניתן להוריד מאתר הקרן:

 

www.kerenguttman.huji.ac.il

  

את הבקשות ניתן להפנות בכל עת לקרן גוטמן למלגות בתורת השטחות

באמצעות פרופ' שמואל שי, דואר אלקטרוני samuel.shye@mail.huji.ac.il

הגשת ההצעה תאושר בדוא"ל חוזר.

לקבלת פרטים נוספים ניתן ליצור קשר באמצעות אתר הקרן (ראו-נא לשונית "צור קשר" בדף הבית של האתר).