קרן גוטמן למחקר ומלגות

 בתורת השטחות

The Louis Guttman

Facet Theory

Research & Scholarship Fund

תורת השטחות  (Facet Theory) פותחה כאסטרטגיה מחקרית במדעי החברה וההתנהגות. תורת השטחות משלבת עיצוב פורמלי של תכני המחקר עם עיבוד נתונים. תורת השטחות מציעה כלים והליכים להבנייה ולניתוח של תכנים באמצעות משפטי מיפוי, והליכים תואמים לעיבוד נתונים רב-משתניים, כגון סולם גוטמן, ניתוח סקלוגרמות של סדר חלקי  (POSAC), ניתוח מרחב הממדיות הקטנה (SSA) ועוד. מטרתה של תורת השטחות לאפשר הצטברות ידע ולפתוח דרכים חדשות לגילוי חוקים בתחומי מחקר המאופיינים ע"י ריבוי משתנים.

קרן גוטמן הוקמה ע"י עמיתיו, תלמידיו, ידידיו ובני משפחתו של פרופ' גוטמן והיא מוקדשת לקידום תורת השטחות ויישומיה באמצעות מתן מענקי מחקר ומלגות. הקרן פועלת לעידוד הגשת הצעות מחקר  ראויות בין היתר ע"י הפצת מידע על תורת השטחות, עריכת ימי עיון ועוד.