זוכים

 

שם  הזוכה

שם העבודה

1

גיל גולדצוויג

יצירתיות: המשגה ומדידה באמצעות תורת השטחות

2

אורה מבורך-לוי

צדק ארגוני: מודל מערכתי לתפיסת צדק חלוקתי בארגון

3

מיכל קולן

תכנון קוריקולרי להכשרת כוח אדם לתעשייה מתוך היבטים תעסוקתיים

4

עינת אספלר

תפיסת היכולת והתפקוד האינטלקטואליים—המושג ומרכיביו—בקרב תלמידים צעירים ומתבגרים

5

אריאל כנפו

Value transmission in the family: comparability of value systems of family members

6

עוזי בן שלום

Acculturation orientation: A Facet Theory perspective on the bi-dimensional model

7

ציון ברנץ

הקשר בין מאפייניה התפקודיים של הפנימייה לבין איכות חייהם של החוסים בה במעונות לנוער עבריין

8

עירית יוהס

מיהו יצירתי: פיתוח מבחן שטחות למדידת הכושר היצירתי ובחינת קשריו למבחן טורנס לחשיבה יצירתית

9

אמיר אזרחי

התפתחות ההתאמה בין מטפל למטופל בדיאדה טיפולית בפסיכותרפיה דינאמית, ומשמעותה

10

בתיה בן הדור

הון חברתי בארגונים והשלכותיו על הפרט בעבודה

11

מיה בניש-וייסמן

איכות חיים של מספרי סיפורי הצלחה ומספרי סיפורי אי הצלחה במהגרים לארץ מברה"מ לשעבר

12

שרית גולן

פרופילים אישיותיים של עברייני מין מתבגרים והתנהגויותיהם המיניות הפליליות בזירות של עבירות מין

13

אלה דניאל

קונטקסטואליזציה של מערכת הערכים בבני נוער ישראלים ועולים מחבר העמים בישראל

14

עדי עמית

The Missing Link: Misperceiving Investigative Occupations

15

דניאל גיל

על הסילום המרובה של העדפות תלויות הקשר של יופי

16

ליאת לבונטין

מטרות אחווה בסיטואציות הישג

17

יניב קנט-מימון

מימדים של מוטיבציה אוטונומית: הבחנה בין קידום והימנעות

18

שמעון פרידקין

חרדת מתמטיקה: זיהוי מאפייניה והתייחסותם לחרדה ולחרדת בחינות

19

ירדן קידר

החפיפה בין דעות מפלגות ומצביעיהן בנוגע לצדק חלוקתי בישראל

20

איתי הראל

התפתחות פרדיגמת הניבוי של תורת השטחות

21

עדי פינקלשטיין

ניתוח-שטחות של מושגי הצדק החלוקתי וההוגנות כמערכות פעולה: שינויים בתפיסת הצדק החלוקתי בתנועה הקואופרטיבית המתחדשת בישראל

22

אנדריי אלסטר

התמודדות עם השוואה חברתית: פיתוח של המדד האלטרנטיבי לערכים אישיים

23

עידו הבר

OECD ‘Better Life Index’:

Faceted SSA Validation & Multiple Scaling by POSAC